maltepe escort alanya escort kartal escort
Konut Kredileri Krediler

Mortgage Kredisi Nedir?

Mortgage Kredisi

Günümüzde ev alabilmek için en cazip yollardan birisi olan kredisi nedir? sizin için detaylandırdık.

Mortgage İngilizce kökenli bir kelimedir ve ipotekleme, rehin koyma gibi anlamlara gelmektedir. İpotekli ve rehinli satış olarak da duyulan mortgage, ödünç alınmış olan bir parayla satın alınması gereken ya da bir malın kendisinin güven olarak gösterildiği gibi anlamlara da gelmektedir. kullanılarak yapılan satışlar genel mana da taşınmaz mallar için kullanılmaktadır. Finans kurumlarından ödünç alınan para tutarlarının geri ödemesi tamamlanana kadar taşınmaz finans kurumuna ait olarak görünecektir. Parayı sağlayan kurum paranın ödenmemesi halinde bu taşınmaza el koyma hakkında sahiptir.

Mortgage kredileri günümüzde ev almak isteyenlerin en büyük yardımcısı olarak görülmektedir. Ancak uzun vadeli bir borçlanma olduğu için Mortgage kredisi alırken borcun geri ödemesi konusunda iyi bir plan yapılması tüketicilerin lehine bir durumdur. Mortgage kredisinin diğer kredi çeşitlerine göre en büyük farkı alınmak istenen taşınmazın gösterilmesi aşamasıdır. Mortgage kredisinin alındığı kurum borç bitene kadar taşınmaz mülkün sahibidir.


Mortgage Kredisi Nedir?

Mortgage bir tür gayrimenkul finansman sistemi olarak tanımlanabilir. Bu sistemle konut alabilmek için yeteri kadar birikimi olmayan kişiler kira öder biçimde aylık ödemeler yaparak konut sahibi olabilirler. Mortgage kredileri birçok farklı finans kurumu tarafından konut satın almak isteyen kişilere uzun vadeli kredi olarak verilebilmektedir. Finans kurumu tarafından teminat olarak taşınmaz üzerine ipotek koyulur. Borç tamamlanana kadar taşınmaz ipotekli olarak kalır. Borcun tamamlanmasıyla birlikte ipotek kaldırılır ve borçlu ev sahibi konumuna geçer.

Mortgage kredi türleri genel olarak vadesine göre ve alınacak olan taşınmaza göre değişmektedir. 1 yıl ile 20 yıl arasında değişen mortgage kredileri bulunur. Başlıca mortgage kredileri, iş yeri kredisi, ev kredisi, konut geliştirme kredisi, arsa kredisi, inşaat kredisi ile refinansman kredisi olarak sayılabilir.

İş Yeri kredisi: Mortgage kredileri arasında iş yeri kredisi; imalathane, işyeri ve ofis gibi yerlerin satın alınabilmesi için kullanılan mortgage kredisidir.

Ev (konut) kredisi: Ev alabilmek için kullanılan kredi türüdür. Bu kredide borç bitene kadar ev ipotekli olmaya devam eder ve paranın alınmış olduğu kurum evin sahibidir. Borcun tamamı aylık olarak kira öder gibi ödendikten sonra ipotek kaldırılarak, mal devir alınır.

Konut geliştirme kredisi: Bu mortgage kredi türü konutların yenilenebilmesi, tadilat işlemleri ve dekorasyonu için kullanılmaktadır.

 Arsa kredisi: Bu mortgage kredisi bahçe ve arsa finansmanı için kullanılan türdür. Diğer türlerde olduğu gibi borç tamamlanana kadar finans kurumu malın sahibidir.

İnşaat Kredisi: Bu kredi türünde kaba inşaatı tamamlanmış olan yapıların finansmanının desteklenebilmesi için kredi kullanılmaktadır.

Refinansman kredisi: Konut kredisinde borç transferi ve tekrar yapılandırma kredisi olarak bilinen bu kredi türünde, mevcut konut kredisi borcu uygun faiz oranı ve vade seçenekleriyle yeniden yapılandırılır.

Mortgage Sisteminin İşleyişi

Mortgage sisteminin işleyişi bir kişinin konut sahibi olmayı istemesi ve taşınmazı olan birisiyle pazarlığa girmesiyle başlar. Konut satın almak isteyen kişi uygun bir finans kurumuna giderek, taşınmazı alabilmek için gerekli olan parayı temin eder. Banka ise taşınmaza dair malın değer tespitini yapmak, tüketicinin gelir bilgilerinin kontrolünün sağlanması benzeri araştırmalar gerçekleştirir. Bu araştırmalar neticesinde finans kurumunun uygun bulması durumunda kredi olanağı başvuran kişiye sağlanır.

Mortgage kredisi sağlayan tüm finans kurumlarının kendilerince uyguladığı bazı kriterler bulunur. Farklı kredi koşulları, geri ödeme seçenekleri ve faiz oranları finans kurumları tarafından sağlanmaktadır. Her finans kurumunda ilk dikkat edilen nokta ise kredi almak isteyen kişilerin düzenli gelir durumu ile kredi notunun kaç olduğudur.

Mortgage kredilerinde her bankanın farklı bir kriteri bulunması sebebiyle, bir bankada onay alınmazken, diğer bankadan onay alınabilmektedir. Bunun sebebi ise her finans kurumunun kendisine göre bir risk profilinin bulunmasıdır. Her finans kurumunun uyguladığı ortak bazı prosedürler de bulunur. Bu kriterler kredi başvurusu yapan kişinin kredi notu ve taşınmazın özellikleridir. Toplam düzenli gelir, peşinat miktarları gibi durumlar ise esnek bir sisteme sahip uygulamalardır. Taşınmaz malın özellikleri finans kurumu için önemlidir. Bunun sebebi taşınmazın kredi teminatını oluşturmasıdır. Bu özellikler kredi başvurusunun yapılmasının ardından çıkarılan eksper raporunda belirtilmektedir. Bu özellikler; binanın fiziki durumu, inşaatın kalitesi, binanın ısıtma sistemi, tapu kaydı, binanın kanalizasyon sistemi, tamirat gereksinimleri, hisse payları ve piyasada yaklaşık değeridir. Bu bilgiler yeminli uzmanlar tarafından hazırlanmaktadır.

Yorum Yap