maltepe escort alanya escort kartal escort
KOSGEB

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteğinden Nasıl Yararlanılır?

Değerli okurlarımız, bu makalemizde Nitelikli Eleman Desteğinden Nasıl Yararlanılır hakkında bilgi vereceğiz.

İşletmelerde istihdam edilecek ön lisans ya da lisans mezunu personelin maaşının bir kısmının KOSGEB’den geri alınmasını sağlayan destek programına programı adı verilir. Başvuru şartlarının yerine getirilmesi şartıyla, üniversite mezunu istihdam edenlere 50.000 TL üst limitli bir destek programıdır.

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Şartları Nelerdir?

Genel ve özel olmak üzere iki tür şartı bulunan KOSGEB nitelikli eleman desteğinin genel şartları, tüm KOSGEB destekleri için geçerli olan şartları ifade eder. Bu genel şartlar yerine getirilmediği takdirde KOSGEB desteği alınamaz. KOSGEB nitelikli eleman desteği için özel şartlar vardır.


  • KOSGEB Nitelikli Elemen Desteği Genel Şartları; bu şartlar genel olarak KOSGEB destekleri için geçerli olan şartlardır. KOSGEB yapmak için öncelikle bu genel şartları yerine getirmek gerekmektedir. Öncelikle, küçük veya orta büyüklükte bir işletme olmak gerekiyor. İşletmenin büyük ölçekli olması bu destekten faydalanamayacağı anlamına gelmektedir. İkinci olarak KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerden biri olmalıdır. Çünkü KOSGEB her sektörü desteklememektedir. Son olarak, KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırmak gerekmektedir. Veri tabanına kayıt yaptırdıktan sonra, E-Devlet üzerinden KOSGEB başvurusu yapılabilir.
  • KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Özel Şartları; genel şartları yerine getiren küçük ve orta ölçekli işletmeler, bazı özel şartların da yerine getirmek zorundadırlar. Birinci olarak, işletmede son bir yıl içinde istihdam edilmemiş ön lisans ya da lisans mezunu personel istihdam edilmelidir. Bu personel, işletme de tam zamanlı olarak çalışmalıdır ve iki farklı yerde SGK’lı gözükmemelidir. Emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi ya da ortaklarının birinci derece akrabaları istihdam edilemez. İkinci olarak, işletmede destek kapsamında aynı anda en fazla iki kişi istihdam edilebilir. İstihdam edilen kişilerin askerlik ve doğum gibi sebeplerle işten ayrıldıktan sonra tekrar istihdam edilmek isteniyorsa, yeniden başvuru yapılması gerekmektedir. Üçüncü olarak, destek kapsamında istihdam edilen nitelikli elemanın, destek başvuru tarihinden önceki son 30 gün içinde istihdam edilmiş olması veya başvurunun kabul tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde istihdam edilmiş olması gerekir. Bu süre içinde işe başlatılmazsa destek kararı iptal edilir.

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

KOSGEB veri tabanına kayıt olduktan sonra, veri tabanı kaydının onaylanması beklenir. Kayıt onaylandıktan sonra, öncelikle E-Devlet şifresi ile giriş yapılarak “Genel Destek Programı” başvurusu yapılır. Başvuru yapıldıktan sonra sistem tarafından verilen başvuru formu ve taahhütnamenin çıktısı alınarak KOSGEB müdürlüğüne gönderilir. Genel Destek Programı başvurusu onaylandıktan sonra tekrar E-Devlet şifresi ile sisteme girilerek “Genel Destek Programı” sekmesi tıklanır. Açılan sayfa da KOSGEB tarafından verilen desteklerin listesi çıkar. Bu liste içinden “Nitelikli Eleman İstihdam Desteği” sekmesi tıklanır ve açılan sayfadaki, istihdam edilecek olan personel ve işletme ile ilgili bilgiler doldurularak onaylanır. Burada istenilen bilgiler, personelin ve işletmenin telefon numarası, doğum tarihi, TC kimlik no ve e-posta gibidir. Daha sonra sistem üzerinden “Nitelikli Eleman İstihdam Desteği” başvurusu onaylandıktan sonra destek süreci başlamış olur.

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Ödemesi

Nitelikli elemanı 2 ay istihdam ettikten sonra, KOSGEB’den destek ödemesi talebi yapılır. Bunun için sistem üzerinden ödeme talep formu doldurulmalıdır. Buradaki banak bilgileri, işletmeye ait banka bilgileri olmalıdır. Daha sonra bu forum ile birlikte, SGK sigortalı hizmet listesi, nitelikli elemana ait ücret bordrosu, nitelikli elamanın diploması, nitelikli elemanın aylık ücretinin ödendiğine dair banka dekontu, nitelikli eleman işletmenin yönetiminde yer alıyorsa Ticaret Sicil Gazetesi ve işletmenin SGK borcu yoktur yazısı gibi belgeler KOSGEB Müdürlüğüne teslim edilmelidir.

Yorum Yap