maltepe escort alanya escort kartal escort
Girişimcilik

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı

KOBİGEL

tarafından küçük işletmelere sunulan KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı nedir? sizin için detaylandırdık.

Birçok farklı sektörde faaliyet gösteren işletmelere KOSGEB tarafından hibe kredi (geri ödemesiz), düşük faizli kredi ve faizsiz kredi gibi destekler sunulmaktadır. dönemsel olarak açılmakta ve düzenlenen programlar kapsamında duyurulmaktadır. KOSGEB’in sunduğu bu programlardan bir tanesi de KOBİGEL programıdır.

Bu destekler dönemsel olarak duyurulmakta olup, düzenlenen programlar kapsamında yürürlüğe alınmaktadır. Bu programlardan birisi de KOBİGEL programıdır. Şimdi siz değerli okurlarımız için bu yazımızda KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı ile ilgili önemli ayrıntıları sizlerle paylaşmaya çalışacağız.


KOBİGEL Nedir?

KOBİGEL, faaliyetini sürdürmekte olan KOBİ’lerin mevcut işletmelerini geliştirebilmeleri için destek sağlayan bir KOSGEB programıdır. Bu projeden yararlanmak isteyenlerin KOSGEB’e başvuruda bulunarak konuya ilişkin bilgi alması gerekmektedir.

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı

KOBİGEL projesiyle ilgili şartlar ve duyurular sürekli güncellenerek KOSGEB’in resmi internet sitesinden yayınlanmaktadır. KOBİGEL programından destek almak isteyen KOBİ’lerin KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kayıt sonrasında destekten faydalanabilmek için proje hazırlayarak başvuru esnasında ilgili KOSGEB birimine projenin teslim edilmesi sağlanmalıdır. Projenin değerlendirilmesi ve destek sağlanıp sağlanmayacağı KOSGEB birimleri tarafından karar bağlanmaktadır. KOSGEB kararının olumlu çıkması halinde başvuran KOBİ’nin taahhütname vermesi gerekmektedir. Taahhütnamenin verilmiş olduğu tarih proje başlangıç tarihi olarak kabul görmektedir.

Proje kapsamında gayrimenkul alımı, bina inşaatı ve tefrişat, araç alımı, araç kiralama, SGK prim ödemeleri, vergi ödemeleri, harç ödemeleri gibi kalemler kapsam dışı tutulmaktadır. Programda azami 3 yıllık süreyle destek sunulmaktadır. KOBİGEL programı kapsamında toplam 1 milyon TL’lik destek sağlayan KOSGEB’te, geri ödemesiz olarak azami 300 bin TL, geri ödemeli bölüm ise azami 700 bin TL olarak belirlenmiştir.

KOBGEL desteği işletmenin bulunduğu bölgeye göre de farklılık göstermektedir. Birinci ve ikinci bölgedeki illerde yer alan işletmeler %60, üçüncü, dördüncü, beşinci veya altıncı bölgelerdeki illerde yer alan işletmeler ise %80 oranında hibe ya da geri ödemeli destek alabilmektedir.

KOSGEB’in KOBİGEL programı kapsamında verdiği azami 700 bin TL geri ödemeli desteğin geri ödeme koşulları ise projenin tamamlanmasıyla birlikte 6 ay geri ödemesiz, üç aylık dönemlerde toplam 8 eşit ödeme biçiminde gerçekleştirilmektedir. Geri ödenecek tutarda herhangi bir faiz ya da vade farkı bulunmamaktadır.

Yorum Yap