maltepe escort alanya escort kartal escort
Girişimcilik

KOBİ Nedir? Kimler KOBİ Sayılır?

KOBİ Nedir

İşletme türleri arasında yer alan Nedir, Kimler Sayılır? Sorularını sizin için cevapladık.

Birçok kişinin banka reklamlarında ismini duyduğu ? sorusunun cevaplarından birisi ülke ekonomisini canlandıran işletmeler, şeklindedir. Herkes gün içerisinde birçok KOBİ’yle karşılaşmaktadır ancak bu işletmelerin KOBİ olduklarının farkında olanların sayısı oldukça azdır. Kısıtlı sermayelerle kurulan ve günlük yaşantının vazgeçilmezleri arasında yer alan KOBİ’lere son yıllarda büyük destekler sunulmaktadır. Bunun sebebi KOBİ’lerin ülkede en yaygın firmalar arasında yer alması ve ülke ekonomisine sağladığı canlılıkla açıklanabilir.

KOBİ Nedir?

KOBİ kelimesi aslında Küçük ve Orta Boy İşletmeler cümlesinin kısaltmasıdır. Bu işletmeler günlük hayatta ekonomiyi canlı tutan en önemli birimlerdir. KOBİ’ler kanunda ise şu şekilde geçmektedir; 250 kişiden daha az yıllık çalışanı bünyesinde barındıran ve yıllık olarak net satış rakamları ya da mali bilançolarından herhangi bir tanesinin 40 milyon Türk Lirasını aşmadığı işletmeler.


KOBİ tanımlaması ve KOBİ’lerin niteliklerinin belirlendiği yönetmelik 4 Kasım 2012 tarihinde günün şartlarına göre yenilenmiştir. KOBİ’lerin tanımlamasında ayrıca mikro işletme, küçük işletme ya da orta ölçekte işletme olarak tanımlanabilecekleri belirtilmektedir.

Kısıtlı olanaklarla hizmet sunan bu işletmeler, ekonomide yaşanan herhangi bir buhran durumundan en fazla etkilenen kurumlardır. Ekonomik krizlerin olduğu dönemlerde KOBİ’ler az sermaye ile iş döndürdüğü için büyük işletmelerden daha fazla etki alırlar. Ekonomik gelişmenin ve büyümenin olduğu dönemlerde de en büyük başarı hikayeleri yine KOBİ’lerden çıkmaktadır. Ekonomiye büyük işletmelere göre daha fazla katma değer yaratma imkanı bulunan KOBİ’lerin bu etkisi fazla sayıda olmalarından ve çeşitlilik sunmalarından kaynaklanmaktadır. KOBİ tanımı çeşitli kriterlere sahiptir. Bu kriterler ölçüsünde KOBİ sınıflandırması yapılmaktadır.

KOBİ’lerin Özellikleri

 1. KOBİ’ler teknolojik yeniliklere yatkındır.
 2. Düşük yatırım maliyetleriyle istihdam yaratırlar.
 3. Az yatırım olanaklarıyla çok üretim yaparlar ve çeşitlilik sağlarlar.
 4. Taleplerde meydana gelen değişikliğe ve çeşitliliğe daha hızlı uyum sağlayabilirler.
 5. Yapısı sebebiyle ekonomik dalgalanmaları absorbe edebilir ve daha az etkilenebilir.
 6. Bölgeler arasında dengeli bir kalkınma sağlarlar.
 7. Politik ve sosyal bir sistemde istikrar unsurudurlar.
 8. Gelir dağılımında yaşanan eşitsizliği minimuma indirebilirler.
 9. Demokratik toplumlar ile liberal ekonomilerin ana sigortalarıdır.
 10. Kişisel tasarrufu teşvik ederek, hareket sağlarlar.
 11. Büyük işletmeleri desteklerler ve onların tamamlayıcısı konumundadırlar.

?

KOBİ tanımı içerisinde bulunan orta, küçük ve mikro işletmeler KOBİ’leri oluşturmaktadır. Bunlar şu şekilde tanımlanır;

Orta Büyüklükte İşletmeler

Yıllık olarak 250 kişiden daha az çalışana sahip olan ve yıllık satış rakamları ya da mali bilançoları 40 milyon TL’yi aşmayan işletmeler.

Küçük İşletmeler

Yıllık olarak 50 kişiden daha az çalışana sahip olan ve yıllık satış rakamları ya da mali bilançoları 8 milyon TL’yi aşmayan işletmeler.

Mikro İşletmeler

Yıllık olarak 10 kişiden daha az çalışana sahip olan ve yıllık satış rakamları ya da mali bilançoları 1 milyon TL’yi aşmayan işletmeler.

Bu tanımlamalarda belirtilen unsurları karşılayan işletmeler KOBİ ismiyle anılırlar. Ayrıca bir işletmenin KOBİ olabilmesi için bir kamu kurumunun veya kuruluşunun, işletmenin %25’inden fazlasına sahip olması gerekmektedir.

KOBİ İşletme Türleri

KOBİ’ler çalışan sayıları ve mali bilgileri doğrultusunda diğer işletmelerle olan sermaye ya da oy hakkı doğrultusunda 3 türe ayrılırlar. Bunlar; Bağlı İşletmeler, Ortak İşletmeler ve Bağımsız İşletmeler’dir.

Bağlı İşletmeler

Farklı bir işletmenin sermaye ve haklarının çoğunu elinde bulunduran,

Farklı bir işletmenin denetim kurulu, yürütme ve yönetim kurulu üyelerinin azledilmesi ya da atanması yetkilerini elinde bulunduran,

Farklı bir işletmenin ortağı ya da hissedarı ve öteki hissedarlar veya ortaklarla gerçekleştirdiği anlaşmalar doğrultusunda tek başına söz sahibi olan işletmelerdir. Bir KOBİ’nin bağlı işletme kategorisine girebilmesi için bu şartlardan birisini taşıması gerekmektedir.

Ortak İşletme

Kendi başına ya da bağlı olan bir işletmeyle beraber bir işletmenin üzerinde hakimiyeti yoksa,

Farklı bir işletmede oy hakkı ya da sermayesinin %25 ile %50’si arasında söz hakkı yoksa,

Kendi oy hakkı ya da sermaye üzerinde %25 ile %50 arasında farklı bir işletmenin söz hakkı yoksa ortak işletme olarak kabul edilecektir. Ortak işletmelerde dikkat edilen nokta oy hakları ile sermaye haklarıdır.

Bağımsız İşletmeler

Farklı bir işletmenin %25’ine ya da daha fazlasına sahip değilse,

Herhangi bir kamu kurumu ve kuruluşunun ya da tüzel kişinin %25’ine ya da daha fazlasına sahip değilse,

Birkaç bağlı işletmede tek başına ya da müşterek biçimde işletmenin ya da daha fazlasına sahip değilse, konsolide hesaplar düzenlemiyor ve konsolide hesaplar düzenleyen farklı bir işletmenin hesaplarında bulunmuyorsa yani bu nedenle bağlı bir işletme değilse, bağımsız işletme olarak kabul edilecektir.

Yorum Yap