maltepe escort alanya escort kartal escort
Ekonomi

Emzirme Ödeneği (Süt Parası) Kimlere Verilir?

sosyal sigorta destekleri içinde en önemli olanlarından bir tanesidir. Halk dilinde süt parası olarak bilinir. Bu ödeneğin amacı çocuk sahibi olan kişilere finans açısından yardımcı olmaktır. Süt parası uygulaması 2008 senesin de uygulanmaya başlanıp her sene miktarı yükselerek devam eden yardımlardan biridir. Süt parası miktarı her sene bir önceki seneye göre artış gösterir.

Emzirme ödeneği sigortalı olarak çalışan bir bayanın çocuğunun olması durumunda kendisine, eğer bayan çalışmıyor fakat eşi sigortalı bir işte çalışıyor ise çalışan eşine verilir. Bu ödenek sigortalı olarak görev yapan kişilere ödenir.

Emzirme Ödeneği Başvuru Koşulları

Sigortalı olarak çalışan bayana veya kendisi çalışmıyor ise sigortalı olarak çalışan eşine bu ödemenin yapıla bilmesi için aşağıdaki koşulların oluşması gerekmektedir.


  •  4/a statüsünde çalışan sigortalı birinin doğum yapmadan önceki 365 gün içerisinde minimum 120 gün sigorta primi bildirimi yapması gerekir.
  •  4/b statüsünde çalışan sigortalı biri için yine doğum yapmadan önceki 365 gün içerisinde minimum 120 gün gün kısa vadeli sigorta primini ödemiş ve diğer prim ile ilgili olan tüm borçlarını ödemiş olması gerekir.
  • Doğumdan sonra dünyaya gelen yeni bireyin yani çocuk ve çocukların hayatta olması gerekmektedir.

Emzirme ödeneğinin tutarı 2017 yılı için 133 Türk lirasıdır. Bu ödenekte kazanılan hakkın zaman aşım süresi 5 senedir.

Emzirme Ödeneği Başvuru Şekli

Emzirme ödeneğinden yararlanmak için başvuru şartlarını taşıyanlar yaşadıkları yerde il müdürlükleri ve sosyal güvenlik kurumuna başvuruda buluna bilirler. Başvuru için gereken belgelerde talep dilekçesi ve doğum raporudur. Bu belgeleri temin edenler yaşadıkların ildeki görevli mercilere başvura da bulunarak bu ödenekten yararlana bilirler. Çocuk sahibi olmayan ve sigortalı bir işte çalışmayan kişiler bu yardımdan faydalanamazlar.

Yorum Yap