maltepe escort alanya escort kartal escort
Girişimcilik

E-Fatura Nedir?

E Fatura Nedir

Son dönemlerde alıverişlerde kullanılan ? Sizin için detaylandırdık.

Önceleri kağıt olarak basılan faturalar son günlerde elektronik ortamdan müşterilere ulaştırılmaktadır. 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle yasal olarak uygulama kapsamı genişletilen e-fatura sistemi alışverişler kadar bankalara yapılan ödemelerde de karşımıza çıkmaktadır. Elden teslim alınan fişler ve faturaların yerini alan e-fatura uygulaması, elektronik ortamda hazırlanmış faturalara denilmektedir. Kağıda basılmayan bu faturalar genellikle otomatik sunucular tarafından alıcılara iletilmektedir.

Bildiğimiz fatura formatıyla aynı niteliğe sahip olan e-faturalar GİB’in (Gelir İdare Başkanlığı) 397-416-424-433 sayılı VUK (Vergi Usul Kanunu) Tebliğleri doğrultusunda yürürlüğe alınmıştır. Normal faturayla aynı geçerliliğe sahip olan e-faturanın birçok avantajı bulunmaktadır. Birkaç yıl önce uygulamaya konulan sistem bazı işletmeler için zorunludur. Gelecekte tüm işletmelerin e-fatura uygulamasına geçmesi planlanmaktadır.


E-fatura sistem kayıtları Kamu Sertifikasyon Merkezi üzerinden mali mühür sertifikası alınmak suretiyle yapılmaktadır. Bu mühür 3 yıl süresince geçerlidir ve belirli bir ücret dahilinde alınmaktadır.

E-Fatura Nedir?

E-fatura, kısaca bir fatura çeşidi olarak adlandırılabilir. Belirli bir formatı bulunan bu faturalar standart bir yapıdadır. Değiştirilemez biçimde mühürlenmiş, satıcıyla alıcı arasındaki diyalogda zaman ve maliyetten tasarruf sağlanmasına yardımcı olan belge niteliği taşımaktadır. E-fatura kağıt faturayla aynı nitelikte hukuki değer taşımaktadır. VUK’a göre bir faturada yer alması gereken tüm bilgiler e-faturada da yer almaktadır. Bu faturada alıcıyla satıcının arasında kurulan iletişimde merkezi platform olarak GİB belirlenmiştir.

GİB tarafından yönetimi sağlanan e-fatura sisteminin amacı; standart, tek bir formatta hazırlanan, satıcı ile alıcı arasında güvenilir, maliyetten ve zamandan tasarruf sağlayan bir sistem geliştirmektir. Bu sistemin başarılı bir şekilde yürürlüğe girebilmesi adına uzun incelemeler yapan GİB, işleyişi düzenlemiş ve açık kaynak standart olan XML tabana sahip, tüm süreçleri içerecek biçimde etiketlenen, uluslararası standartta UBL-TR formatı benimsenmiştir.

E-fatura uygulaması, faturalandırma süreçlerini elektronik ortamda güvenli ve hızlı bir biçimde gerçekleştiren hizmetler bütünü olarak tariflenir. Teknik bakımdan ise kullanıcılar arasında UBL-TR standardında düzenlenen ve belirlenmiş veri aktarım protokolü doğrultusunda gönderimleri sağlanan mesajlaşma alt yapısıdır. E-fatura uygulaması beraberinde e-defter uygulamasını da getirmiştir.

E-Faturayı Kimler Kullanabilir?

Uygulamaya göre 2014 yılı ve devamında brüt satış hasılatları 10 milyon üzerinde olan mükelleflerin e-fatura kullanması gerekmektedir. Ayrıca Özel Tüketim Vergisi Kanununda bulunan I sayılı listedeki malları ithal eden, üreten ve teslimini yapan, bu sebeple EPDK lisansı bulunan mükelleflerin e-fatura kullanması gereklidir. ÖTV Kanununa ek III sayılı listede yer alan malların yapımı, üretimi ve ithalatını sağlayan mükellefler de e-faturaya zorunlu olarak geçmelidir.

Aynı zamanda başlangıçta yağ lisansı bulunan ya da bu işletmelerden mal alımı gerçekleştirmek suretiyle yıllık satış rakamları 25 milyon üzeri olan firmalar; ÖTV’ye tabi olan alkollü içecekler, kolalı gazoz veya tütün üretimi yapanlar, ithalat gerçekleştirenler ile bu işletmelerden mal alımı yaparak yıllık satış rakamları 10 milyon üzeri olan firmaların da e-faturaya geçişi zorunludur.

E-faturaya geçiş yapabilecek firmalar tüzel kişi olmalı ve herhangi bir ciro kısıtlaması olmamalıdır. Yani ticari firmalar arasında sadece Limited, Anonim ve Şahıs firması statüsünde olanların e-fatura uygulamasından yararlanması söz konusudur. Sisteme geçiş yapabilmek için herhangi bir ciro kısıtlaması bulunmaz. Eğer ciro geçişi zorunlu limitlerin altında kalıyorsa, e-faturalar uygulamasına geçiş isteğe bağlıdır.

E-Faturanın Avantajları Nelerdir?

 1. Maliyet avantajı bulunan opsiyonel yükü azaltmaktadır.
 2. Kağıt, zarf, mürekkep, arşivleme, postalama ve arkasından mutabakat sağlama benzeri ofis malzemesi kullanımından kar elde edilmesine sebebiyet vermektedir.
 3. Müşteriler faturalarının anında görüntüleyebilmenin yanında, faturalarını kaybetme gibi sorunlar yaşamazlar.
 4. Daha hızlı bir biçimde hazırlanabilen faturalar, çalışanın zamanından tasarruf sağlanmasına sebebiyet verir.
 5. Arşivleme avantajı olan e-faturalarda eski faturalara ulaşmak son derece kolaydır. Ayrıca faturaların saklanabilmesi için maliyet ve iş yükü avantajı sağlar.
 6. Kağıt israfı ciddi boyutta önlenmektedir.
 7. Muhasebe sistemine entegre edilebilir ve faturaların doğrudan muhasebeciye ulaşması sağlanabilir.

E-Faturanın Dezavantajları Nelerdir?

 1. E-faturalar sistemine dahil olan bir firmanın bu sistemden çıkması mümkün değildir.
 2. Maliye tarafından tüm faturalar anlık olarak izlenebilir.
 3. E-faturalar uygulamasına geçen firmanın e-defter uygulamasına da geçmesi gerekmektedir.
 4. 7 gün süresinden daha eski fatura kesme olanağı bulunmamaktadır.
 5. Mali mühür satın alınması gereklidir.
 6. E-faturaya dahil olan işletmelere e-fatura kesilmesi gerekmektedir.
 7. Sistem entegratörü kullanarak e-faturaya uyum sağlamak istemeniz halinde aylık ya da fatura başına ek maliyet ödemeleri çıkmaktadır.

Yorum Yap