maltepe escort alanya escort kartal escort
Hibe Kredileri Krediler

Devlet Destekli Hayvanclılık Kredileri

Hayvancılık ile uğraşan ve işini büyütmek isteyen kişilerle, sektöre giriş yapma amacına sahip olanlar,  alarak büyük avantajlar elde edebiliyor. Kredinin verilme amacı, hayvancılığın gelişmesini sağlamak. Bu noktada devlet destekli hayvancılık kredileri, hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanlar için verilmekte. Ayrıca arı, hindi, kaz, ipekböceği yetiştiren kişiler de, özel şartlar çerçevesinde kredi başvurusunda bulunabiliyor. Buna göre bir takım kural ve kriterler söz konusu. Bunları yerine getiren kişiler, yılı şartlarına uyarak, krediden faydalanmanız mümkün olacaktır.

Devlet Destekli Başvuru Şartları

Devlet destekli hayvancılık kredisi başvuru şartları, bir takım kurallardan oluşmaktadır. Buna göre şartlar şöyledir;

 • Hayvancılık alanında hibe kredisi almak isteyen kişilerin TC vatandaşlığı bulunmalıdır. Ülkemizde yaşayan yabancı uyrukluların bu hibeden yararlanması söz konusu değildir.
 • Başvuru sahibinin en az 18 yaşında olması gerekmektedir. Hayvancılık sektörüne özel olarak belirlenmiş kurala göre en üst yaş sınırı 41 olarak belirtilmiştir.
 • Hayvancılık hibe kredisine başvuruda bulunacak olan kişilerin, en az okuma ve yazma bilmesi gerekmektedir.
 • Başka bir iş ile meşgul olan, SGK primleri yatırılan kişiler, bu kredi için başvuru yapma hakkına sahip değillerdir. Bundan dolayı sadece işi olmayan ve hayvancılık ile uğraşacak olan kişilerin başvuru yapma hakkı söz konusudur. Hayvancılık sektöründe çalışma isteği olan kişi, çalışıyorsa bu işinden mutlaka istifa etmelidir. Ancak bu şekilde hibe kredisine başvuru yapabilmektedir.
 • Örgün eğitim çerçevesinde okula giden yani öğrenci olan kişiler, bu noktada hibe kredisi alamazlar.
 • Başvuru tarihinde basit ya da gerçek usullerle vergi ödeyenler, hibeye başvurma hakkına sahip değildir.
 • Daha önce herhangi bir şekilde bakanlığın vermiş olduğu hibelerden faydalanan kişiler de, tekrar yeni bir hibe için başvuru yapamazlar.

Hayvancılık hibe kredisi için gerekli evraklar şunlardır;


 • Nüfus cüzdanı fotokopisi, her başvuru yapan kişiden istenmektedir.
 • Kişinin, okuma yazma bildiğini gösteren bir belgenin olması şarttır.
 • Kurumdan alınacak olan başvuru formu, dikkatli ve eksiksiz bir şekilde doldurularak kuruma verilmelidir.
 • İmzalı bir şekilde hazırlanmış olan taahhütname, talep edilen diğer belgedir.
 • Hayvancılığın yapılacağı yerleşim biriminde yaşanıldığını kanıtlamak için muhtarlıktan bir ikametgâh kağıdı alınmalıdır.
 • Sigortalı bir işte çalışılmadığının da ispat edilmesi gerekmektedir.

Büyükbaş Hayvan Hibe Kredisi

yılı içinde de sorunsuz bir şekilde yapılabiliyor. Buna göre birçok farklı kurum, büyükbaş hayvancılığı ile uğraşacak olan kişilere hibe kredisi veriyor. Bunların içinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOSGEB, Tarımda kırsal kalkınmayı destekleme kurumu bulunmakta. Büyükbaş hayvan hibe kredisi almak isteyenlerin şu şartları yerine getirmek lazım;

 • Yetmiş metrekareden oluşan bir alan içinde, 8 tane büyükbaş hayvana sahip olmak ve bunları yetiştirmek
 • 3 tane en az olmak üzere 8 aylık melez ya da kombine olan etçi büyükbaş hayvan almak şart.

Başvuru sahibinin en az 18 yaşında en fazla ise 41 yaşında olması gerekmekte. 41 yaşını aşan kişilerin bu krediden faydalanması mümkün değil. Bunun yanı sıra hem başvuruda bulunanların hem de eşlerinin herhangi bir işte çalışmaması gerekiyor. Başka bir işte sigortalı olarak çalışan kişilere bu kredi verilmiyor. Krediyi almak isteyenlerin okuma yazma bilmesi yeterli olmakta.

Büyükbaş hayvan kredisi için gerekli evraklar ise şöyle;

 • Köyde yaşadığına dair muhtardan alınacak olan bir ikametgah kağıdı
 • ÇKS adı verilen belge
 • Herhangi bir yerde sigortalı çalışmadığınızı gösteren evrak
 • Büyükbaş hayvancılık yapılacak tesisin size ait olduğunu kanıtlayan belge
 • İmzalı taahhütname
 • Hibe için doldurulmuş olan başvuru dilekçesi
 • SGK üzerinden alınan ve çalışılmadığı ispatlayan belge
 • Projeye dair hazırlanmış bir tanıtım formu
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

Bu şartları taşıyan kişiler, büyükbaş hayvan hibe kredisi için başvuruda bulunabiliyorlar. Hibe miktarı ise 30 bin TL. Başvuru işlemleri, tarım müdürlükleri aracılığı ile yapılabilmekte.

Küçükbaş Hayvan Hibe Kredisi

yılı için şartları açıklandı. Buna göre küçükbaş hayvancılık ile uğraşmak isteyenler ve devletten destek alma amacına sahip olanlar, belli şartlar çerçevesinde hibe kredisi alabiliyorlar. Bu noktada hem devlet destekli kredinin belli kriterlere göre verildiğini söylemek gerek. Küçükbaş hayvan kredisini almak için şu şartları taşımak gerekiyor;

 • Hibeyi almak isteyen kişinin mutlaka TC vatandaşı olması şart
 • Bu hibe kredisi için bir yaş sınırı koyulmuş durumda. Buna göre alt limit 18 iken üst limit ise 41 olarak belirtilmiş. 41 yaşından büyük olan ve kredi başvurusunda bulunan kişiler, bu noktada hibe alamıyorlar.
 • Kredi başvurusu yapacak olan kişilerden herhangi bir eğitim diploması istenmiyor. Bu noktada kişinin sadece okuma ve yazma bilmesi yeterli oluyor.
 • Başka bir iş ile uğraşanlar ve bu işte sigortalı olarak çalışan kişiler, kredi başvurusu yapamıyorlar. Küçükbaş hayvancılık ile uğraşmak isteyenlerin mutlaka işlerinden istifa etmeleri gerekmekte.
 • Kişinin en fazla 50 tane küçükbaş ve 15 tane büyükbaş hayvanı olması zorunda. Daha fazla hayvanı olanların kredi alma şansı söz konusu değil.
 • Hibe sadece bir defa verilmektedir.
 • Daha önce hibe alan kişiler ya da eski başvurusu reddedilmiş olanlar, bu fırsattan faydalanamıyor.
 • Hibe tutarı ise 30 bin TL

Bu şartları taşıyan kişiler, yaşadıkları il ya da ilçedeki tarım müdürlükleri üzerinden başvuruda bulunabiliyorlar.

Küçükbaş hayvan kredisi için gerekli belgeler şunlar;

 • Başvuru yapan kişinin nüfus cüzdanı ve fotokopisi istenmekte
 • Hibe için bir başvuru dilekçesi şart
 • Projenin tanıtım formu da mutlaka bulunmalı
 • SGK aracılığı ile bir işyerinde çalışmadığını gösteren bele hazırlanmak zorunda
 • İmzalı bir biçimde hazırlanmış olan taahhütname
 • Okuryazarlığı belgeleyen bir evrak
 • Küçükbaş hayvancılık yapılacak olan yerin, kişiye ait olduğunu gösteren doküman

Ziraat Bankası Hayvan Kredisi

Ülkemizin en eski bankalarından birisi olan Ziraat Bankası, hayvancılık sektörüne katkı yapmak amacıyla kredi veriyor. faiz oranları son derece uygun. Buna göre kredinin özellikleri ve faizler şu şekilde;

 • Bankanın vermiş olduğu kredi, 2 sene geri ödemesiz özelliği ile dikkat çekmekte. Bundan dolayı kredi 5 yıl üzerinden hesaplanıyor.
 • Kredinin yıllık faiz oranı yüzde 5 olarak belirlenmiş. Aylık faiz ise yüzde 0,41 olarak belirlenmiş.
 • Buna göre en düşük kredi miktarı 20 bin TL. Bu krediyi çeken ve hayvancılık sektöründe parayı kullanmak isteyen kişiler, aylık olarak 385.76 TL ödüyorlar. Toplam geri ödenecek tutar ise 23.145.95 TL oluyor
 • 30 bin TL kredi alanlar ise aylık olarak bankaya 578.65 TL ödemek zorunda. Geri ödeme tutarı toplamda ise 34.718.63 TL şeklinde hesaplanmakta.
 • 50 bin TL kredi başvurusu yapan kişiler, 964.41 TL aylık ödeme yapıyorlar. Bu kredinin toplam geri ödeme miktarı ise 57.864.59 TL.

Ziraat Bankası hayvancılık kredisi için gerekli evraklar ise şöyle;

 • Hayvancılık yapacak kişilerin nüfus cüzdanı ile başvuru yapmaları şart
 • ÇKS ya da çiftçi belgesi ibraz edilmek zorunda.
 • Gelire dair bir belge
 • İpotek şeklinde gösterilecek olan gayri menkullerin tapularının fotokopisi

Tüm bu belgeleri hazırlayan kişiler, en yakın Ziraat Bankası üzerinden başvurularını kolay bir şekilde yapabiliyorlar.

Yorum Yap