maltepe escort alanya escort kartal escort
Finans

Bilanço Nedir?

Bilanço Nedir

Şirketler için oldukça önemli olan ve muhasebesel işlemlerde kullanılan bilanço nedir? sizin için detaylandırdık.

Bilanço, belirli bir tarihte işletmenin iktisadi değerlerini oluşturan kaynakları ve bu değerlerin hangi alanlara yatılmış olduklarını gösteren, genelde muhasebeciler tarafından kullanılan bir tablodur. Bilanço raporları muhasebedeki raporlar arasında en değerli olanlardan birisidir. Biçimsel açıdan dört farklı bölümden oluşmaktadır:

  1. Bilançonun Başlığı,
  2. Bilançonun Aktif Kısmı,
  3. Bilançonun Pasif Kısmı,
  4. Dip Notlar

Bilançonun Başlığı

Bilançoda mutlaka bulunması gereken üç bölüm vardır. Bunlardan birisi de Bilanço Başlığı’dır. Bilanço bağlığının bulunmadığı bir bilanço raporu karışıklığa sebebiyet verecektir.


Bilançonun Aktif Kısmı

Bu bölüm bilançonun sol tarafında yer alır ve işletmenin varlıklarını ve alacaklarının toplamını gösterir.

Bilançonun Pasif Kısmı

Bilançonun sağ tarafında bulunan pasif kısım, işletmenin kaynaklarını, sermayesini ve borçlar toplamını göstermektedir.

Dip Notlar

Dip notlar bir bilançonun anlaşılabilir olabilmesi ve yorumlanabilmesi adına açıklamaların yapıldığı bölümdür.

Bilançonun İlkeleri

Bilançoda bulunan bilgiler bazı şartlar taşımalıdır. Bu şartların taşınmasını söyleyen ilkeler şu şekildedir:

  1. Kaynak İlkeleri:

Vadesi bir dönemin altına düşmüş olan borçlar kısa vadeli kaynaklara aktarılmalı, vadeli borçlar bilançonun günündeki değere çekilmeli, tüm borçlar gösterilmeli ve borç türüne göre ayrılmalıdır.

  1. Varlık İlkeleri:

İşletmelerin bilanço dönemleri içerisinde paraya dönüşebilecek olan varlıklar, bir dönemden uzun sürede paraya dönüşecek varlıklar, birikmiş amortismanlar, vadesi bir dönemde alt seviyeye düşen duran varlıklar, alacakların özellik gruplandırmaları ve kesin olmayan tüm alacaklara dair tahakkuk bulunmalıdır.

  1. Özkaynak ilkeleri:

İşletme sahibi ya da ortakların hakları bilançoda gösterilmeli, net özkaynak gösterilmeli, sermaye payları özellikleri doğrultusunda gösterilmeli, sermaye yedekleri gelir tablosuna aktarılmalı ve zararlar özkaynaktan düşülmelidir.

Bilançonun Yapısı

Bilançolar varlıklar ve kaynaklar olmak üzere iki bölüme ayrlılır. Her bir varlığa ait mutlaka bir kaynak olmalıdır ve kaynak ile varlık toplamları eşit olmalıdır.

Varlıklar

Varlıklar bir işletmenin sahip olduğu değerin ne olduğunun para karşılığıdır. Dönen varlıklar ve duran varlıklar olarak ikiye ayrılmaktadır. Dönen varlıkların faydası dönem sonunda bitecektir. Buna karşın duran varlıklar satılmak için alınmayan ve birkaç dönem boyunca kullanılabilecek olan varlıkları ifade eder.

Kaynaklar

İşletmenin ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla edinilmiş olan mal ve hizmetlerin bulunduğu grubu temsil eder. Özkaynaklar, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar olmak üzere üçe ayrılır.

 

Yorum Yap